ai có acc nào cho mình test chiến lại với nào, 8 năm rồi chưa quay lại