Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • Yahoo Messenger Emoticons
 • :-q
  thumbs down
  thumbs down
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • :KD
  khinh
  khinh
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • -)
  loser
  loser
 • :|
  Mother Fucker
  Mother Fucker
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • =D
  applause
  applause
 • :x
  love struck
  love struck
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up
 • *-:)
  idea
  idea
 • -:)
  devil
  devil
 • :DM
  Bla bla
  Bla bla
 • :#
  dangerous
  dangerous
 • :-
  sick
  sick
 • :M
  Vui Mừng
  Vui Mừng
 • :-h
  wave
  wave
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • :">
  blushing
  blushing
 • ^#(^
  it wasnt me
  it wasnt me
 • 8-x
  skull
  skull
 • :((
  crying
  crying
 • :HE
  cười
  cười
 • o=>
  billy
  billy
 • :B
  mỉm
  mỉm
 • :T
  Liếc mắt
  Liếc mắt
 • :-t
  time out
  time out
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • :P
  tongue
  tongue
 • :ar!
  pirate
  pirate
 • =:)
  bug
  bug
 • :))
  laughing
  laughing
 • :NO
  phản đối
  phản đối
 • o-+
  april
  april
 • [-(
  not talking
  not talking
 • :U
  hết hồn
  hết hồn
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • :-w
  waiting
  waiting
 • :-*
  kiss
  kiss
 • :bz
  bee
  bee
 • >-)
  alien
  alien
 • :L
  Le lưỡi
  Le lưỡi
 • :N
  Nóng Xì
  Nóng Xì
 • :I
  Ngạc Nhiên
  Ngạc Nhiên
 • :o)
  clown
  clown
 • :H
  Rớt mồ hôi
  Rớt mồ hôi
 • :-??
  i dont know
  i dont know
 • :-<
  sigh
  sigh
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • :G
  Gạch Đè
  Gạch Đè
 • :BE
  beseech
  beseech
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • :MK
  Muốn Khóc
  Muốn Khóc
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • 8-}
  silly
  silly
 • :)
  happy
  happy
 • %-(
  not listening
  not listening
 • :@)
  pig
  pig
 • :-o
  surprise
  surprise
 • :C
  Cười Đểu
  Cười Đểu
 • ;O
  praying
  praying
 • o:-)
  angel
  angel
 • :K
  Khóc
  Khóc
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • <:-P
  party
  party
 • :(
  sad
  sad
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • 3:-O
  cow
  cow
 • x-(
  angry
  angry
 • :Y
  Tình Yêu
  Tình Yêu
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • :-B
  nerd
  nerd
 • :?
  Gãy Đầu
  Gãy Đầu
 • :-j
  oh go on
  oh go on
 • :-be
  Âm Thầm Bên Em
  Âm Thầm Bên Em
 • ;)
  winking
  winking
 • X_X
  i dont want to see
  i dont want to see
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • :>
  smug
  smug
 • :ILY
  Hôn Gió
  Hôn Gió
 • :)>
  peace sigh
  peace sigh
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • :R
  Cười ra nước
  Cười ra nước
 • :E
  devil
  devil
 • =P~
  drooling
  drooling
 • :D
  big green
  big green
 • :!!
  hurry up
  hurry up
 • :-han
  chicken
  chicken
 • b-)
  cool
  cool
 • :SAI
  Ân hận
  Ân hận
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • {{
  Thèm
  Thèm
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • :-?
  thinking
  thinking
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • m/-/
  rock on
  rock on
 • **==
  flag
  flag
 • :-s
  worried
  worried
 • :GA
  Cuồi Bắp
  Cuồi Bắp
 • \:D
  dancing
  dancing
 • @@
  discomfort
  discomfort
 • :vaytay
  Bựa
  Bựa
 • :-c
  call me
  call me
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • :-/
  confused
  confused

Thống kê diễn đàn

Số chủ đề: 4,137 | Số bài viết: 58,181 | Số thành viên: 42,019 | Đang trực tuyến: 11568 | Thành viên mới nhất : kubet88website