Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • Yahoo Messenger Emoticons
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • 8-}
  silly
  silly
 • :)
  happy
  happy
 • :C
  Cười Đểu
  Cười Đểu
 • %-(
  not listening
  not listening
 • :@)
  pig
  pig
 • :-o
  surprise
  surprise
 • :K
  Khóc
  Khóc
 • ;O
  praying
  praying
 • o:-)
  angel
  angel
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • <:-P
  party
  party
 • :(
  sad
  sad
 • :Y
  Tình Yêu
  Tình Yêu
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • 3:-O
  cow
  cow
 • x-(
  angry
  angry
 • :?
  Gãy Đầu
  Gãy Đầu
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • :-B
  nerd
  nerd
 • :-j
  oh go on
  oh go on
 • :-be
  Âm Thầm Bên Em
  Âm Thầm Bên Em
 • ;)
  winking
  winking
 • :ILY
  Hôn Gió
  Hôn Gió
 • X_X
  i dont want to see
  i dont want to see
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • :>
  smug
  smug
 • :R
  Cười ra nước
  Cười ra nước
 • :)>
  peace sigh
  peace sigh
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • :E
  devil
  devil
 • =P~
  drooling
  drooling
 • :D
  big green
  big green
 • :SAI
  Ân hận
  Ân hận
 • :!!
  hurry up
  hurry up
 • :-han
  chicken
  chicken
 • b-)
  cool
  cool
 • {{
  Thèm
  Thèm
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • :-?
  thinking
  thinking
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • :GA
  Cuồi Bắp
  Cuồi Bắp
 • m/-/
  rock on
  rock on
 • **==
  flag
  flag
 • :-s
  worried
  worried
 • :vaytay
  Bựa
  Bựa
 • \:D
  dancing
  dancing
 • @@
  discomfort
  discomfort
 • :-c
  call me
  call me
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • :-/
  confused
  confused
 • :KD
  khinh
  khinh
 • :-q
  thumbs down
  thumbs down
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • :|
  Mother Fucker
  Mother Fucker
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • -)
  loser
  loser
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • =D
  applause
  applause
 • :x
  love struck
  love struck
 • :DM
  Bla bla
  Bla bla
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up
 • *-:)
  idea
  idea
 • -:)
  devil
  devil
 • :M
  Vui Mừng
  Vui Mừng
 • :#
  dangerous
  dangerous
 • :-
  sick
  sick
 • :-h
  wave
  wave
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • :">
  blushing
  blushing
 • :HE
  cười
  cười
 • ^#(^
  it wasnt me
  it wasnt me
 • 8-x
  skull
  skull
 • :((
  crying
  crying
 • :T
  Liếc mắt
  Liếc mắt
 • o=>
  billy
  billy
 • :B
  mỉm
  mỉm
 • :-t
  time out
  time out
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • :P
  tongue
  tongue
 • :NO
  phản đối
  phản đối
 • :ar!
  pirate
  pirate
 • =:)
  bug
  bug
 • :))
  laughing
  laughing
 • :U
  hết hồn
  hết hồn
 • o-+
  april
  april
 • [-(
  not talking
  not talking
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • :-w
  waiting
  waiting
 • :-*
  kiss
  kiss
 • :N
  Nóng Xì
  Nóng Xì
 • :bz
  bee
  bee
 • >-)
  alien
  alien
 • :L
  Le lưỡi
  Le lưỡi
 • :H
  Rớt mồ hôi
  Rớt mồ hôi
 • :I
  Ngạc Nhiên
  Ngạc Nhiên
 • :o)
  clown
  clown
 • :G
  Gạch Đè
  Gạch Đè
 • :-??
  i dont know
  i dont know
 • :-<
  sigh
  sigh
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • :MK
  Muốn Khóc
  Muốn Khóc
 • :BE
  beseech
  beseech
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor

Thống kê diễn đàn

Số chủ đề: 4,131 | Số bài viết: 58,173 | Số thành viên: 41,888 | Đang trực tuyến: 14051 | Thành viên mới nhất : thuocchuasuimaoga