Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • Yahoo Messenger Emoticons
 • 3:-O
  cow
  cow
 • x-(
  angry
  angry
 • :Y
  Tình Yêu
  Tình Yêu
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • :-B
  nerd
  nerd
 • :?
  Gãy Đầu
  Gãy Đầu
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • :-be
  Âm Thầm Bên Em
  Âm Thầm Bên Em
 • ;)
  winking
  winking
 • :-j
  oh go on
  oh go on
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • :>
  smug
  smug
 • :ILY
  Hôn Gió
  Hôn Gió
 • X_X
  i dont want to see
  i dont want to see
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • :R
  Cười ra nước
  Cười ra nước
 • :)>
  peace sigh
  peace sigh
 • =P~
  drooling
  drooling
 • :D
  big green
  big green
 • :E
  devil
  devil
 • :-han
  chicken
  chicken
 • b-)
  cool
  cool
 • :SAI
  Ân hận
  Ân hận
 • :!!
  hurry up
  hurry up
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • {{
  Thèm
  Thèm
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • :-?
  thinking
  thinking
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • **==
  flag
  flag
 • :-s
  worried
  worried
 • :GA
  Cuồi Bắp
  Cuồi Bắp
 • m/-/
  rock on
  rock on
 • @@
  discomfort
  discomfort
 • :vaytay
  Bựa
  Bựa
 • \:D
  dancing
  dancing
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • :-/
  confused
  confused
 • :-c
  call me
  call me
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • :KD
  khinh
  khinh
 • :-q
  thumbs down
  thumbs down
 • -)
  loser
  loser
 • :|
  Mother Fucker
  Mother Fucker
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • =D
  applause
  applause
 • :x
  love struck
  love struck
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • *-:)
  idea
  idea
 • -:)
  devil
  devil
 • :DM
  Bla bla
  Bla bla
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up
 • :-
  sick
  sick
 • :M
  Vui Mừng
  Vui Mừng
 • :#
  dangerous
  dangerous
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • :">
  blushing
  blushing
 • :-h
  wave
  wave
 • :((
  crying
  crying
 • :HE
  cười
  cười
 • ^#(^
  it wasnt me
  it wasnt me
 • 8-x
  skull
  skull
 • :B
  mỉm
  mỉm
 • :T
  Liếc mắt
  Liếc mắt
 • o=>
  billy
  billy
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • :P
  tongue
  tongue
 • :-t
  time out
  time out
 • :))
  laughing
  laughing
 • :NO
  phản đối
  phản đối
 • :ar!
  pirate
  pirate
 • =:)
  bug
  bug
 • [-(
  not talking
  not talking
 • :U
  hết hồn
  hết hồn
 • o-+
  april
  april
 • :-w
  waiting
  waiting
 • :-*
  kiss
  kiss
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • :L
  Le lưỡi
  Le lưỡi
 • :N
  Nóng Xì
  Nóng Xì
 • :bz
  bee
  bee
 • >-)
  alien
  alien
 • :o)
  clown
  clown
 • :H
  Rớt mồ hôi
  Rớt mồ hôi
 • :I
  Ngạc Nhiên
  Ngạc Nhiên
 • :-<
  sigh
  sigh
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • :G
  Gạch Đè
  Gạch Đè
 • :-??
  i dont know
  i dont know
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • :MK
  Muốn Khóc
  Muốn Khóc
 • :BE
  beseech
  beseech
 • 8-}
  silly
  silly
 • :)
  happy
  happy
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • :@)
  pig
  pig
 • :-o
  surprise
  surprise
 • :C
  Cười Đểu
  Cười Đểu
 • %-(
  not listening
  not listening
 • o:-)
  angel
  angel
 • :K
  Khóc
  Khóc
 • ;O
  praying
  praying
 • <:-P
  party
  party
 • :(
  sad
  sad
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy

Thống kê diễn đàn

Số chủ đề: 4,130 | Số bài viết: 58,172 | Số thành viên: 41,947 | Đang trực tuyến: 18621 | Thành viên mới nhất : duongduong278