Mặt cười

Giải thích

'Mặt cười là hình ảnh nhỏ mà có thể sử dụng để thể hiện biểu cảm hoặc cảm xúc. Nếu bạn đã dùng email hoặc chat thì ở đây cũng tương tự như vậy. Dòng ký tự chuẩn sẽ được tự động chuyển sang mặt cười.
Nếu bạn muốn tắt mặt cười trong bài viết của mình, bạn có thể bỏ đánh dấu 'Tắt mặt cười trong nội dung' khi viết bài. Điều này có thể hữu ích khi bạn đăng một đoạn mã nguồn và bạn không muốn ký tự ;) sẽ bị chuyển thành mặt cười!

Danh sách mặt cười

Ký tự gõ vào
Mặt cười sẽ hiển thị
Ý nghĩa
 • Yahoo Messenger Emoticons
 • :K
  Khóc
  Khóc
 • ;O
  praying
  praying
 • o:-)
  angel
  angel
 • :(
  sad
  sad
 • ^:)^
  not worthy
  not worthy
 • <:-P
  party
  party
 • x-(
  angry
  angry
 • :Y
  Tình Yêu
  Tình Yêu
 • :o3
  puppy dog eyes
  puppy dog eyes
 • 3:-O
  cow
  cow
 • :?
  Gãy Đầu
  Gãy Đầu
 • b-(
  feeling beat up
  feeling beat up
 • :-B
  nerd
  nerd
 • ;)
  winking
  winking
 • :-j
  oh go on
  oh go on
 • :-be
  Âm Thầm Bên Em
  Âm Thầm Bên Em
 • :>
  smug
  smug
 • :ILY
  Hôn Gió
  Hôn Gió
 • X_X
  i dont want to see
  i dont want to see
 • :(|)
  monkey
  monkey
 • :R
  Cười ra nước
  Cười ra nước
 • :)>
  peace sigh
  peace sigh
 • =;
  talk to hand
  talk to hand
 • :D
  big green
  big green
 • :E
  devil
  devil
 • =P~
  drooling
  drooling
 • b-)
  cool
  cool
 • :SAI
  Ân hận
  Ân hận
 • :!!
  hurry up
  hurry up
 • :-han
  chicken
  chicken
 • {{
  Thèm
  Thèm
 • [-X
  shame on you
  shame on you
 • |-)
  sleepy
  sleepy
 • ;;)
  batting eyelashes
  batting eyelashes
 • :)]
  on the phone
  on the phone
 • :-?
  thinking
  thinking
 • :-s
  worried
  worried
 • :GA
  Cuồi Bắp
  Cuồi Bắp
 • m/-/
  rock on
  rock on
 • **==
  flag
  flag
 • :vaytay
  Bựa
  Bựa
 • \:D
  dancing
  dancing
 • @@
  discomfort
  discomfort
 • :-/
  confused
  confused
 • :-c
  call me
  call me
 • #-o
  d'oh
  d'oh
 • #:-s
  whew!
  whew!
 • :KD
  khinh
  khinh
 • :-q
  thumbs down
  thumbs down
 • ~o)
  coffee
  coffee
 • :|
  Mother Fucker
  Mother Fucker
 • ;))
  hee hee
  hee hee
 • -)
  loser
  loser
 • :x
  love struck
  love struck
 • ~X(
  at wits' end
  at wits' end
 • =D
  applause
  applause
 • -:)
  devil
  devil
 • :DM
  Bla bla
  Bla bla
 • :-bd
  thumbs up
  thumbs up
 • *-:)
  idea
  idea
 • :M
  Vui Mừng
  Vui Mừng
 • :#
  dangerous
  dangerous
 • :-
  sick
  sick
 • :">
  blushing
  blushing
 • :-h
  wave
  wave
 • :-ss
  nailbiting
  nailbiting
 • :((
  crying
  crying
 • :HE
  cười
  cười
 • ^#(^
  it wasnt me
  it wasnt me
 • 8-x
  skull
  skull
 • :T
  Liếc mắt
  Liếc mắt
 • o=>
  billy
  billy
 • :B
  mỉm
  mỉm
 • :P
  tongue
  tongue
 • :-t
  time out
  time out
 • @-)
  hypnotized
  hypnotized
 • :NO
  phản đối
  phản đối
 • :ar!
  pirate
  pirate
 • =:)
  bug
  bug
 • :))
  laughing
  laughing
 • :U
  hết hồn
  hết hồn
 • o-+
  april
  april
 • [-(
  not talking
  not talking
 • :-*
  kiss
  kiss
 • 8->
  daydreaming
  daydreaming
 • :-w
  waiting
  waiting
 • :N
  Nóng Xì
  Nóng Xì
 • :bz
  bee
  bee
 • >-)
  alien
  alien
 • :L
  Le lưỡi
  Le lưỡi
 • :H
  Rớt mồ hôi
  Rớt mồ hôi
 • :I
  Ngạc Nhiên
  Ngạc Nhiên
 • :o)
  clown
  clown
 • =((
  broken heart
  broken heart
 • :G
  Gạch Đè
  Gạch Đè
 • :-??
  i dont know
  i dont know
 • :-<
  sigh
  sigh
 • :MK
  Muốn Khóc
  Muốn Khóc
 • :BE
  beseech
  beseech
 • =))
  rolling on the floor
  rolling on the floor
 • :)
  happy
  happy
 • :-@
  chatterbox
  chatterbox
 • 8-}
  silly
  silly
 • :-o
  surprise
  surprise
 • :C
  Cười Đểu
  Cười Đểu
 • %-(
  not listening
  not listening
 • :@)
  pig
  pig

Thống kê diễn đàn

Số chủ đề: 4,133 | Số bài viết: 58,177 | Số thành viên: 41,987 | Đang trực tuyến: 4015 | Thành viên mới nhất : go88oneblog