Web Sát Nhập http://id.muss2.vn/SN

THÔNG BÁO GỘP SERVER
KANTURU gộp vào DEVIAS


Ngày 05.11.2018 Chính thức cho KANTURU
Gộp vào DEVIAS

- Ngày 05.11 sẽ đóng Sever KANTURU
và Công Bố web sát nhập
Và gộp Server = Web được phép mang tất cả những thứ cần thiết nếu không đủ có thể tạo tài khoản phụ đem qua thoải mái

Sau khi gộp vào sẽ có nhiều EVENT chung cho DEVIAS


* - Trước tiên bạn phải dọn hết item có giá trị lên 1 con nv chính , con mà bạn sẽ đem nó qua DEVIAS

- Bạn phải tạo trước 1 Tài khoản ở DEVIAS
tạo luôn 1 con nv thay thế , tên nv thay thế tạo sẵn ở DEVIAS tên nv từ đó về sau của bạn chứ ko phải là tên của con nv ở KANTURU
nữa.

- Nhân vật ở DEVIAS "phải đúng" Class theo như Nhân Vật ở KANTURU


- Bạn phải vào con nv tạo sẵn ở DEVIAS bấm vào hòm đồ chung ít nhất 1 lần trước khi chuyễn để lúc tiến hành sát nhập khỏi báo lỗi!

- Nhân Vât KANTURU
=> DEVIAS chỉ cho phép mang theo Item trên người + Item theo rương cá nhân [ không bỏ thêm item vào cửa hàng, có thể được nhưng nếu bạn không chú ý mà Reset hoặc Relife mất BQT không chịu trách nhiệm ]

- Lưu Ý : Rương đồ chung sẽ không được chuyển đi.
- Những đồ đang mang trên người như áo quần, kiếm gậy, thủ cưởi, ring peng. Đều không cần tháo xuống vẫn chuyễn được!

- Yêu cầu : Chuyễn Thoải Mái Cứ Tạo Tài Khoản Phụ Mà Chuyễn

- Cuối cùng bạn sẽ vào web sát nhập mà tôi thông báo sau để tiến hành sát nhập, và sau khi hoàn thành bạn có mặt tại DEVIAS và không cần đợi gì nữa cả.


BQT MUSS2
XIN THÔNG BÁO!

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: