BOSS VÀNG TẤNG CÔNG SERVER - 1

Muss2.vn


Điều Kiện Tham Gia : Tất Cả Game Thủ Muss2.vn

Thể Lệ :
5 loại BOSS Vàng sẽ suất hiện tại Server-1 mỗi ngày vào 21 giờ


Phần Thưởng : Hộp Kundun

Thời Gian - Địa Điểm : 21h00 Hằng Ngày tại Server-1

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: