- Thời gian : 12h00 Ngày 10/02/2018
- Địa điểm : Sub 3 và 5 Map : Kalima 7, Cụm máy chủ HUYỀN THOẠI


BQT MUSS2.VN
Kính Báo!

Xem thêm các bài viết cùng chuyên mục: