thả 5 boss ở ngoài loren 3h luôn cho nó vui adm ơi =))