Thả Quái ICARUS Server 3 và 5 để săn Lông Vũ vào 12h trưa ngày 28/01

Lông Vũ rơi tại Map Icarus Server 3 và 5

http://i.imgur.com/lBfgBB3.jpg