Các bạn chơi MU, có biết đội ngũ trung gian có tác dụng gì không?
Nhiều bạn tiếc 10 -20k trung gian, tới khi mất đồ lại kêu Alien giải quyết.
Alien dễ tính như thế... Không ổn đâu:#