MINI EVENT
Musss2.vn


Thời Gian : Vào 21h15 Thứ 7 Ngày 20/10

Thể Lệ : ADMIN thông báo cụ thể về Event vào giờ tổ chức, có thể là : Truy Tìm Admin, Event đi chợ hoặc Event tiêu diệt...