25k pont k có team thì về sv k pk mà săn =) str đủ mặc đồ vit 500 agi 18950 còn lại ene